Регистриране

Предупреждения


Adobe публикува обновление за подобрение на защитата на множество продукти - 14.07.2021


Adobe публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимости в множество продукти на Adobe. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат бюлетина за сигурност на Adobe Security Bulletins и да приложат необходимите актуализации.

https://helpx.adobe.com/security.html

14.7.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS