Регистриране

Предупреждения


Adobe публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 11.08.2021 г.


Adobe публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимости в множество продукти на Adobe. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат бюлетини за сигурност на Adobe Security Bulletins и да приложат необходимите актуализации:

https://helpx.adobe.com/security.html

https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb21-66.html

https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb21-64.html

11.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS