Регистриране

Предупреждения


Adobe публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 24.09.2021 г.


Adobe публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимости в множество продукти на Adobe.

Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да преглеждат бюлетините за сигурност на Security Bulletins и да приложат необходимите актуализации.

 • APSB21-85 Security update available for Adobe XMP Toolkit SDK
 • APSB21-84 Security update available for Adobe Photoshop
 • APSB21-82 Security update available for Adobe Experience Manager
 • APSB21-81 Security update available for Adobe Genuine Service
 • APSB21-80 Security update available for Adobe Digital Editions
 • APSB21-78 Security update available for Adobe Premiere Elements
 • APSB21-77 Security update available for Adobe Photoshop Elements
 • APSB21-76 Security update available for AdobeCreative Cloud Desktop Application
 • APSB21-75 Security update available for Adobe ColdFusion
 • APSB21-74 Security update available for Adobe Framemaker
 • APSB21-73 Security update available for Adobe InDesign
 • APSB21-72 Security update available for Adobe SVG-Native-Viewer
 • APSB21-71 Security update available for Adobe InCopy
 • APSB21-67 Security update available for Adobe Premiere Pro
 • APSB21-55 Security update available for Adobe Acrobat and Reade

https://helpx.adobe.com/security.html

 

24.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS