Регистриране

Предупреждения


Adobe публикува множество обновления за подобрение на защитата - 25.08.2021 г.


Adobe публикува множество обновления за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимости в множество продукти на Adobe. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните бюлетини за сигурност на Adobe и да приложат необходимите актуализации:

https://helpx.adobe.com/security/products/captivate/apsb21-60.html

https://helpx.adobe.com/security/products/xmpcore/apsb21-65.html

https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb21-68.html

https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb21-69.html

https://helpx.adobe.com/security/products/media-encoder/apsb21-70.html

25.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS