Регистриране

Предупреждения


SAP публикува обновление за подобрение за сигурност през август 2021 г. - 11.08.2021 г.


SAP публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимости, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат бележките за сигурност на SAP SAP Security Notes for August 2021  и да приложат необходимите актуализации.

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=582222806

11.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS