Регистриране

Предупреждения


Oracle публикува обновление за подобрение на критична корекция за януари 2022 г. – 19.01.2022 г.


Oracle публикува своята критична актуализация на корекцията за януари 2022 г., за да отстрани 497 уязвимости в множество продукти. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат актуализацията на критичната корекция на Oracle January 2022 Critical Patch Update и да приложат необходимите актуализации.

https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html

19.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS