Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за Thunderbird - 13.08.2021 г.


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимостите в Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на Mozilla за Thunderbird 91 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-36/

13.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS