Регистриране

Предупреждения


Intel публикува обновление за подобрение на защитата - 11.08.2021 г.


Intel публикува обновление за подобрение на защитата, за да отстрани уязвимости в множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните препоръки на Intel и да приложат необходимите актуализации:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00553.html

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00543.html

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00515.html

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00512.html

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00508.html

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00479.html

11.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS