Регистриране

Предупреждения


Citrix публикува обновление за подобрение на защитата за Hypervisor – 14.01.2022


Citrix публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите в Hypervisor. Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат CTX335432 и да приложат необходимите актуализации.

https://support.citrix.com/article/CTX335432

14.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS