Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността за множество продукти – 05.11.2021


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска тежест, вижте страницата със съвети за сигурността Cisco Security Advisories page .

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните съвети на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cps-static-key-JmS92hNv

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-catpon-multivulns-CE3DSYGr

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-smb-switches-tokens-UzwpR4e5

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-esa-dos-JOm9ETfO

5.11.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS