Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за защита – 28.8.2020


Cisco публикува актуализации за отстраняване  на уязвимости в продукти на Cisco. Нападател дистанционно би могъл да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система. За актуализации отстраняващи уязвимостите Cisco Security Advisories.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите на Cisco и да приложат необходимите актуализации.

 

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxos-nxos-cfs-dos-dAmnymbd

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n3n9k-priv-escal-3QhXJBC

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-dme-rce-cbE3nhZS

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxosbgp-nlri-dos-458rG2OQ

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxosbgp-mvpn-dos-K8kbCrJp

28.8.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS