Регистриране

Предупреждения


Apache публикува HTTP сървър версия 2.4.51 за отстраняване на уязвимости в експлоатацията - 08.10.2021 г.


На 7 октомври 2021 г. софтуерната фондация Apache публикува Apache HTTP сървър версия 2.4.51 за отстраняване на уязвимостите (CVE-2021-41773, CVE-2021-42013) в Apache HTTP сървър 2.4.49 и 2.4. 50. Тези уязвимости са открити в интернет пространството.

CERT България призовава организациите незабавно да пачнат, ако още не са го направили.

https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html#CVE-2021-42013

8.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS