Регистриране

Предупреждения


Уязвимост в Linux Kernel


Версиите на Linux Kernel след 4,9 са уязвими към условия за отказ от услуга (DoS), предизвикани със специално модифицирани пакети.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните материали и да приложат необходимите ъпдейти.

https://www.kb.cert.org/vuls/id/962459

https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2018-5390/?q=CVE-2018-5390

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net.git/commit/?id=1a4f14bab1868b443f0dd3c55b689a478f82e72e

 

7.8.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS