Регистриране

Съвети


Съвети относно уязвимост BlueKeep


Агенцията за национална сигурност (NSA) на САЩ публикува съвети за киберсигурност отнносно уязвимост CVE-2019-0708, наречена BlueKeep. Въпреки че Microsoft е публикува актуализации, милиони машини продължават да работят все още с неактуализиран софтуер и са потенциално уязвими.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите на NSA и Microsoft.

https://www.nsa.gov/News-Features/News-Stories/Article-View/Article/1865726/nsa-cybersecurity-advisory-patch-remote-desktop-services-on-legacy-versions-of/

https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/what-we-do/cybersecurity/professional-resources/csa-bluekeep_20190604.pdf

https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2019/05/30/a-reminder-to-update-your-systems-to-prevent-a-worm/

https://support.microsoft.com/en-us/help/4500705/customer-guidance-for-cve-2019-0708

CERT България силно препоръчва да се приложат актуализациите на засегнатите операционни системи:

 Windows 7, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008

 Windows 2003 и Windows XP

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0708

https://support.microsoft.com/en-us/help/4500705/customer-guidance-for-cve-2019-0708

5.6.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS