Регистриране

Предупреждения


Публикувани актуализации за VMware


VMware публикува актуализации за сигурност за отстраняване на  уязвимости в VMware Workspace ONE Assist. Отдалечен нападател може да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят с VMware Security Advisory VMSA-2022-0028 и да приложат необходимите актуализации.


10.11.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS