Регистриране

Предупреждения


Публикувани актуализации за Samba


Екипът на Samba публикува актуализации за сигурност за отстраняване на уязвимости в някои версии на Samba. Нападателят може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Samba CVE-2022-42898 и да приложат необходимите актуализации.


17.11.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS