Регистриране

Предупреждения


Проект за предупреждение за уязвимости, използвани от Ransomware


Стартирал е проект за предупреждение за уязвимости, използвани от Ransomware (RVWP), чрез който:

1. Проактивно се идентифицират информационни системи от критичната инфраструктура, които съдържат уязвимости;

2. Уведомяват се собствениците на засегнатите информационни системи, което позволява да се смекчат уязвимостите, преди да се появят вредни прониквания.


Повече информация за RVWP и как да активирате известяване:

https://www.cisa.gov/stopransomware/Ransomware-Vulnerability-Warning-Pilot


14.3.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS