Регистриране

Новини


Националния център за киберсигурност на Холандия актуализира ръководството за TLSНационалният център за киберсигурност (NCSC- National Cyber Security Centre) на Холандия е публикувал актуализация на техните насоки за протокола за сигурност на транспортния слой (TLS), които имат за цел да подобрят сигурността на конфигурацията на TLS. Transport Layer Security (TLS) е протокол за създаване и използване на криптографски защитена връзка между две компютърни системи и между клиент и сървър.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с ръководството на Националният център за киберсигурност на Холандия за TLS. Тези насоки са от техническо естество. Те помагат на организацията да избира между всички възможни конфигурации на TLS, за да достигне до надеждна конфигурация, а после администраторът или доставчикът прилага тази конфигурация.

https://www.ncsc.nl/english/current-topics/factsheets/it-security-guidelines-for-transport-layer-security-tls.html

24.4.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS