Регистриране

Новини


МЕУ ще проведе семинар за секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT)
На 21 ноември 2022 г. (понеделник) от 09:00 часа, в зала „Триадица“ в Гранд хотел „София“ ще се проведе семинар за секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT). Семинарът се провежда в рамките на проект „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“, номер 2018-BG-IA-0114.

Проектът „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите, предоставяни от CERT България “ / Capacity Building and Services Enhancement of CERT Bulgaria (CBSEC-BG) се изпълнява съгласно договор № INEA/CEF/ICT/A2018/1801024 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура CEF-TC-2018-3.

Целта на проекта е повишаване капацитета на CERT България (Националния екип за реагиране при инциденти във връзка с компютърната сигурност), както чрез осигуряване на необходимия технически инструментариум, така и чрез повишаване квалификацията, знанията и уменията на екипа да отговаря на предизвикателствата в сферата на киберсигурността.
При успешно реализиране на проекта, ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза и на Закона за киберсигурност на Република България.

Основните дейности в рамките на проекта, са:
- Изграждане на център за национални и международни учения в областта на киберсигурността;
- Изграждане на лаборатория за анализ на зловреден софтуер;
- Изграждане на forensic лаборатория;
- Изграждане на Национална мрежа на екипите за реагиране при инциденти в компютърната сигурност за споделяне на информация за рискове, заплахи и уязвимости, свързани с киберсигурността;
- Присъединяване към основната платформа за услуги на мрежата на европейските екипи за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (MeliCERTes Core Services Platform) за международно сътрудничество в областта на киберсигурността;
- Разработване на система за мониторинг и съхранение на материали, свързани с мрежовата и информационна сигурност.


18.11.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS