Регистриране

Новини


МЕУ ще проведе заключителна конференция по проект Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria

На 25 ноември 2022 г. (петък) от 11:00 часа, в зала „Триадица" в Гранд хотел „София" ще се проведе заключителна конференция  по проект „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG), номер 2018-BG-IA-0114.

Проектът „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите, предоставяни от CERT България " / Capacity Building and Services Enhancement of CERT Bulgaria (CBSEC-BG) се изпълнява съгласно договор № INEA/CEF/ICT/A2018/1801024 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура CEF-TC-2018-3.

Изпълнението на проекта доведе до повишаване капацитета на CERT България (Националния екип за реагиране при инциденти във връзка с компютърната сигурност), както чрез осигуряване на необходимия технически инструментариум, така и чрез повишаване квалификацията, знанията и уменията на екипа да отговаря на предизвикателствата в сферата на киберсигурността.

В резултат на проекта са изпълнени изискванията на Директива 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза и на Закона за киберсигурност на Република България.

Основните дейности, изпълнени в рамките на проекта са:

- Изграждане на център за национални и международни учения в областта на киберсигурността;

- Изграждане на лаборатория за анализ на зловреден софтуер;

- Изграждане на forensic лаборатория;

- Изграждане на Национална мрежа на екипите за реагиране при инциденти в компютърната сигурност за споделяне на информация за рискове, заплахи и уязвимости, свързани с киберсигурността;

- Присъединяване към основната платформа за услуги на мрежата на европейските екипи за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (MeliCERTes Core Services Platform) за международно сътрудничество в областта на киберсигурността;

- Разработване на система за мониторинг и съхранение на материали, свързани с мрежовата и информационна сигурност.


Бенефициент: Министерство на електронното управление

Обща стойност на проекта: 1 298 495 евро, от които 973 872 евро от Европейската комисия и 324 623 евро национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 24 месеца

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Innovation and Networks Executive Agency като официален представител на Европейската комисия по програма Connecting Europe Facility 2014-2020, Telecommunications Sector.


21.11.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS