Регистриране

Новини


МЕУ проведе семинар за секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT)
Днес, 21 ноември 2022 г. (понеделник) в зала „Триадица" в Гранд хотел „София" се проведе семинар за секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT). Семинарът се провежда в рамките на проект „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)", номер 2018-BG-IA-0114.

Презентации по темата за реакция при инциденти с компютърната сигурност изнесоха Петър Кирков (Директор дирекция "Мрежова и информационна сигурност"), Красимир Алеков (Експерт по мрежова и информационна сигурност, Дирекция "Киберсигурност") и Владимир Лилов (Експерт по мрежова и информационна сигурност, Дирекция "Мрежова и информационна сигурност").

Проектът „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите, предоставяни от CERT България " / Capacity Building and Services Enhancement of CERT Bulgaria (CBSEC-BG) се изпълнява съгласно договор № INEA/CEF/ICT/A2018/1801024 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура CEF-TC-2018-3.

Целта на проекта е повишаване капацитета на CERT България (Националния екип за реагиране при инциденти във връзка с компютърната сигурност), както чрез осигуряване на необходимия технически инструментариум, така и чрез повишаване квалификацията, знанията и уменията на екипа да отговаря на предизвикателствата в сферата на киберсигурността.

При успешно реализиране на проекта, ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза и на Закона за киберсигурност на Република България.

Основните дейности в рамките на проекта, са:

- Изграждане на център за национални и международни учения в областта на киберсигурността;

- Изграждане на лаборатория за анализ на зловреден софтуер;

- Изграждане на forensic лаборатория;

- Изграждане на Национална мрежа на екипите за реагиране при инциденти в компютърната сигурност за споделяне на информация за рискове, заплахи и уязвимости, свързани с киберсигурността;

- Присъединяване към основната платформа за услуги на мрежата на европейските екипи за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (MeliCERTes Core Services Platform) за международно сътрудничество в областта на киберсигурността;

- Разработване на система за мониторинг и съхранение на материали, свързани с мрежовата и информационна сигурност.

Бенефициент: Министерство на електронното управление

Обща стойност на проекта: 1 298 495 евро, от които 973 872 евро от Европейската комисия и 324 623 евро национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 24 месеца

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Innovation and Networks Executive Agency като официален представител на Европейската комисия по програма Connecting Europe Facility 2014-2020, Telecommunications Sector.

22.11.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS