Регистриране

Предупреждения


Критични уязвимости в Microsoft Windows и Windows Server – 07.01.2019


Координационният център на CERT (CERT / CC) публикува информация за уязвимости, засягащи версии на Microsoft Windows и Windows Server. Нападател би използвал някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатите системи.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с предупрежденията на CERT/CC VU#289907 и VU#531281 и съветите за сигурност на Microsoft за CVE-2018-8611 и CVE-2018-8626 и да приложат необходимите ъпдейти.

https://www.kb.cert.org/vuls/id/289907/  

https://www.kb.cert.org/vuls/id/531281/  

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8611  

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8626

7.1.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS