Регистриране

Предупреждения


Инструмент за откриване на IOC на Microsoft за уязвимости на Exchange Server - 08.03.2021


Microsoft публикува updated script, който сканира регистрационните файлове на Exchange (IOC), свързани с уязвимостите, разкрити на 2 март 2021 г. vulnerabilities

CERT България е наясно с широко разпространената вътрешна и международна експлоатация на тези уязвимости и препоръчва на организациите да стартират Test-ProxyLogon.ps1 script- възможно най-скоро, за да помогнат да се определи дали техните системи са компрометирани. За допълнителна информация относно скрипта вижте блога на Microsoft blog HAFNIUM targeting Exchange Servers with 0-day exploits.

За повече информация:

https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02/multiple-security-updates-released-for-exchange-server/

https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security

https://www.microsoft.com/security/blog/2021/03/02/hafnium-targeting-exchange-servers/#scan-log

 

8.3.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS