Регистриране

Новини


Днес започва европейският месец на киберсигурността за 2020 г. под надслов „Помисли, преди да кликнеш“
През целия октомври на различни места в Европа ще се проведат стотици прояви — конференции, семинари, обучения, общи презентации, уебинари и онлайн кампании, които ще привлекат вниманието към проблемите на киберсигурността и по време на които ще бъде представена актуална информация в областта на цифровата сигурност чрез обучения и обмен на добри практики. Всяка година Европейският месец на киберсигурността обединява европейците около темата за борбата с киберзаплахите под мотото „Киберсигурността е споделена отговорност".

Тази година кампанията на ECSM акцентира върху проблемите на сигурността, обостряни от все по-цифровото ни ежедневие, особено в условията на пандемията от COVID-19. Мотото на кампанията за 2020 г. съдържа призив за внимателно използване на интернет (Think Before U Click — Помисли, преди да кликнеш). Тази година вниманието е насочено към различни теми, свързани с киберсигурността, които ще помогнат на потребителите да разпознават киберзаплахите и да се подготвят за тях.

Първата тема („Кибер измами") анализира настоящи и потенциални киберзаплахи. Проявите ще се съсредоточат върху т.нар. фишинг, проникването в служебната електронна поща и измамите при пазаруване онлайн. Целта на тази тема е да насърчи потребителите да се запознаят по-отблизо с кибер измамите, които ги застрашават при работа онлайн или при използване на интернет за лични цели.

На втората тема („Цифрови умения") ще бъдат посветени множество образователни дейности за масово популяризиране на информационната сигурност. Тя обхваща въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот и електронните комуникации, като например защитата на личните данни, кибертормоза и киберпреследването. Сесиите ще информират за необходимостта от поддържане на киберхигиена и изграждане на добри навици онлайн.

Изпълнителният заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера" Маргрете Вестегер заяви: „В нашето ежедневие и стопански живот ние сме все по-зависими от цифровите технологии и затова е нужно да осъзнаем, че киберсигурността засяга всички ни. Важно е да си изградим рефлекс да осигуряваме възможно най-високо и съвременно равнище на сигурност във всички жизненоважни отрасли на икономиката и обществото".

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: „Европейският месец на киберсигурността има за цел да се запознаем по-отблизо с въпросите на киберсигурността и с текущото положение при киберзаплахите.  Сега е моментът да си напомним, че можем лесно да подобрим собствената си киберсигурност, като развием някои добри цифрови навици. Киберсигурността е от съществено значение за нашия европейски начин на живот".

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, Тиери Бретон заяви: „Също като сухоземното, морското или въздушното пространство и цифровото информационно пространство има понякога своите пропуски в областта на сигурността, които изискват решение. Искрено желаем да осигурим на гражданите на ЕС най-безопасното информационно пространство в света. Ще го постигнем най-вече чрез образоване. Такава е целта на започващия от утре Европейски месец на киберсигурността за 2020 г. Ще призовем всички към повече предпазливост в интернет и към изграждането на необходимите в бъдеще умения в областта на киберсигурността".

Изпълнителният директор на Агенцията на ЕС за киберсигурност, Юхан Лепасар, посочи: „Тази година Европейският месец на киберсигурността проучва начините общата ни екосистема на киберсигурност да стане по-непробиваема чрез обмен на най-добри практики и изграждане на умения. Ето два прости начина за ограничаване на рисковете — човек трябва да знае, че съществува опасност от киберизмами и да не щрака с мишката необмислено. ECSM ни осигурява възможност директно да стигнем до гражданите, предприятията и организациите от ЕС, за да ги запознаем по-отблизо с киберзаплахите, да допълним познанията им и заедно да продължим борбата в областта на киберсигурността на всички фронтове".

За да ознаменуват началото на кампанията, организаторите публикуваха днес видеоматериал със съвети към гражданите на ЕС при ежедневното им боравене с интернет.

Официален уебсайт на кампанията: https://cybersecuritymonth.eu/. Всяка участваща държава — членка на ЕС, има специална уебстраница с актуална информация на съответния език. На разположение са съвети на 23 езика, информационни материали, онлайн викторини, връзки към прояви и др. Уебсайтът на ECSM разполага и с интерактивна карта със свободен достъп, където всеки може да участва в разнообразни дейности. 

„Киберсигурността е споделена отговорност — Think Before U Click (помисли, преди да кликнеш)"

Участвайте в Twitter @CyberSecMonth с хаштаговете #CyberSecMonth и #ThinkB4UClick, а също и във Фейсбук @CyberSecMonthEU.

Допълнителна информация за Европейския месец на киберсигурността ще намерите на адрес: cybersecuritymonth.eu.

1.10.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS