Регистриране

Предупреждения


Атаки към Ivanti MobileIron , експлойтващи Log4j уязвимостта - 06.01.2022


CERT България получи сигнал, че протичат атаки към MobileIron продукта на Ivanti, използващи Log4j RCE уязвимостта.

Ако използвате MobileIron, моля да се свържете с нас, за да ви дадем повече информация.

6.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS